crkven

crkven
kirchlich; Kirchen-: c. god Kirchweihe f (-, -n), Kirchweihfest n (-[e]s); c-a općina Kirchengemeinde f (-, -n); c-o dobro (imanje), Kirchengut n (-[e]s, "-er), Pfründe f (-, -n); e-i raskol Kirchenspaltung f (-); c-i toranj Kirchturm m (-s, "-e); c-a glazba (c-o pjevanje) Kir-chen-musik f (-) (-gesang m, -s, "-e); c-i sabor Kirchen Versammlung f (-, -en), Konzi'l n (-s, -e)

Hrvatski-Njemački rječnik. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • crkven — cr̀kven prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se odnosi na crkvu [crkvena glazba; crkveni obredi; crkvena zajednica]; crkovni SINTAGMA crkvena država područje papine svjetovne upravne vlasti; crkvena godina godišnji krug kršćanskih crkvenih… …   Hrvatski jezični portal

  • Кирилл и Мефодий (Константин и Мефодий) — Кирилл (в миру Константин) и Мефодий (мирское имя неизвестно, предположительно Михаил) братья, славянские первоучители и апостолы, святые не только православной, но и римско католической церкви (у православных церковных память первого 14 февраля …   Биографический словарь

  • crkòvnjāk — m 〈G crkovnjáka, N mn crkovnjáci〉 onaj koji je crkven, koji se posvećuje radu u Crkvi ili vodi način života uz Crkvu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cr̀kōvnī — prid. arh. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}crkven{{/ref}} 2. {{001f}}koji se odnosi na Crkvu kao organizaciju, administraciju itd. ∆ {{001f}}∼ oci kršćanski pisci iz prvih šest stoljeća kršćanstva u čijim se djelima nalaze počeci kršćanske teologije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjetovni — svjètōvnī prid. DEFINICIJA koji pripada vanjskom svijetu; građanski, opr. crkven SINTAGMA svjetovno svećenstvo svećenici koji ne pripadaju crkvenim redovima, biskupijski (dijecezanski) svećenici, opr. redovnik ETIMOLOGIJA vidi svijet …   Hrvatski jezični portal

  • starocrkveni — starocr̀kvenī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na staru crkvu; ranokršćanski SINTAGMA starocrkveni načini glazb. srednjovjekovne ljestvice gregorijanskih korala i svjetovne glazbe ETIMOLOGIJA staro + v. crkva, crkven …   Hrvatski jezični portal

  • sekularan — sȅkulāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. retor. koji se mjeri stoljećima; stoljetni, stogodišnji (o idejama, velikim društvenim zbivanjima) [sekularni događaj; sekularna pojava] 2. koji se odnosi na svjetovno; laički, opr. crkven SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal

  • crkovni — cr̀kōvnī prid. DEFINICIJA arh. 1. v. crkven 2. koji se odnosi na Crkvu kao organizaciju, administraciju itd. SINTAGMA crkovni oci kršćanski pisci iz prvih šest stoljeća kršćanstva u čijim se djelima nalaze počeci kršćanske teologije i bilježi… …   Hrvatski jezični portal

  • crkovnjak — crkòvnjāk m <G crkovnjáka, N mn crkovnjáci> DEFINICIJA onaj koji je crkven, koji se posvećuje radu u Crkvi ili vodi način života uz Crkvu ETIMOLOGIJA vidi crkva …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”